Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave

Javna nabava

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave Grada Ivanca za 2024.g. dostupan je u EOJN RH

Uputa korisnicima za ostvarenje pristupa navedenom dokumentu:

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20), Plan nabave Grada Ivanca objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  https://eojn.hr/  u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti pod rubrikom PLANOVI NABAVE, upisivanjem pod „FILTER“ naziva javnog naručitelja – GRAD IVANEC i klikom na tipku „ENTER“.