Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 15. sjednice gradskog vijeća