Novosti

Radovi u Ivancu na uklanjanju arhitektonskih barijera za invalide u završnoj su fazi

Četvrtak

U završnoj je fazi uklanjanje arhitektonskih barijera koje su dosad invalidnim osobama te drugim teško pokretnim osobama otežavale ili čak potpuno onemogućavale prijelaz preko prometnica i prilaz pojedinim ustanovama i tvrtkama.

Obavljeni su radovi na prilazu Domu zdravlja u Varaždinskoj ulici, a prepreke su uklonjene i na ivanečkoj obilaznici (kod izlaza Kumičićeve na Gundulićevu ulicu) te na još tri lokaliteta – na prilazu Lidlu i na raskrižju prema Tvornici obuće Ivančica, gdje se radi na dva mjesta.  

Na spomenutim lokalitetima uklonjeni su rubnjaci, teren je izravnan i postavljeni su tlakavci, a završetak radova očekuje se idućeg tjedna, kada će se na nove staze položiti asfalt. Ovi radovi nastavak su višegodišnjih sustavnih aktivnosti Grada vezanih uz uklanjanje prepreka koje invalidnim osobama otežavaju kretanje i pristup javnim ustanovama i drugim objektima.

Radove s 58.750 kuna financira Grad Ivanec, a izvodi ih Ivkom.

print