Novosti

Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Varaždinske županije u 2022. god.

Ponedjeljak

Varaždinska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske županije u 2022. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

 • MJERA 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta
 • MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta
 • MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga
 • MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje
 • MJERA 5. Podizanje trajnih nasada
 • MJERA 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
 • MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče
 • MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika
 • MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta
 • MJERA 10. Ekološka proizvodnja
 • MJERA 12. Zadružno poduzetništvo
 • MJERA 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja

Prijaviti se mogu poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije.

Financijska sredstva za dodjelu potpora osigurana su u visini od 4.286.000,00 kuna. Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 30. studenog 2022. godine, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije do 15. prosinca 2022. godine. Prijave za dodjelu potpora podnose se tijekom cijele godine, odnosno do utroška financijskih sredstava. Potpora se može ostvariti samo za ulaganja provedena tijekom 2022. godine.

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odijelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Varaždinske županije ili na web stranici www.varazdinska-zupanija.hr.

Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Varaždinska županija
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
sa naznakom „Potpore u poljoprivredi - za javni poziv“

Upute za prijavu, potrebne obrasce, intenzitete potpora i uvjete za svaku pojedinu mjeru možete preuzeti ovdje.

Za sva pitanja možete se obratiti Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije na tel: 042/390-580, 390-582 ili na e-mail: jasna.vresk@vzz.hr; tanja.banfic@vzz.hr .

print