Novosti

INDUSTRIJSKA ZONA IVANEC Zbog povećanog interesa za gradnju poslovnih građevina - projektira se nova cesta

Srijeda

Zbog sve većeg broja upita o mogućnostima gradnje proizvodnih i drugih poslovnih građevina u Industrijskoj zoni Ivanec, Grad Ivanec je krenuo u izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za novu prometnicu, sa svom potrebnom infrastrukturom.

U ovoj fazi projektira se cesta u ukupnoj duljini od jednog kilometra, od čega se oko 150 metara odnosi na produžetak postojeće asfaltirane prometnice (od tvrtke Wenker-Križanec prema istoku), a ostalo je nova cesta.

Njena trasa ide uz rub željezničkog kolodvora, paralelno sa željezničkom prugom, sa spojem na već spomenuti produžetak postojeće prometnice.

 Prometnice se projektiraju u širini od 7 metara, s obostranim nogostupima širine 1,50 metara te koridorima za pripadajuću infrastrukturu (javna rasvjeta, DTK, vodovodna i kanalizacijska mreža).

Dobivanje lokacijske dozvole očekuje se do kraja godine, a nakon toga slijedi otkup zemljišta, izrada glavnih projekata za cestu i ostalu infrastrukturu, ishođenje građevinske dozvole te konačno, i gradnja.

Ovim zahvatom će se stvoriti i pretpostavke za priključenje Industrijske zone Ivanec na buduću brzu cestu, čiji se izlaz, tj. spoj na ivanečku zaobilaznicu, nalazi 50-ak metara dalje.

print