Novosti

BEDENEC Uz sanitarnu kanalizaciju, uz sufinanciranje Grada Ivanca gradi se i oborinska odvodnja

Utorak

Nastavljeni su radovi na realizaciji jednog od najvećih komunalno – infrastrukturnih projekata na području grada Ivanca financiranih iz EU fondova – gradnji sanitarne kanalizacije u Bedencu.

Projekt obuhvaća gradnju ukupno pet kilometara kanalizacijske mreže i dvije precrpne stanice.

Vrijedan je 4,36 milijuna kuna, a financira se iz europskih sredstava, točnije iz sredstava EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Investitor i nositelj projekta su Ivkom Vode, a temeljem provedenog postupka javne nabave izvođenje radova povjereno je tvrtki HIS iz Višnjice.

U prvoj fazi radova, koja se odvijala tijekom 2018. godine, položeno je gotovo 2 kilometra kanalizacijskog kolektora, pri čemu su se cijevi polagale na terenu ispod županijske ceste, bliže rijeci Bednji.

Radovi ove godine počeli su od lani sagrađenog kanalizacijskog kolektora u pravcu županijske ceste (spoj), nakon čega su nastavljeni polaganjem kanalizacijskih cijevi uz samu cestu.

Položit će se još tri kilometra cijevi od parkirališta kod kapelice u Jerovcu do ugostiteljskog objekta Bijeli cvijet.

Kao što je poznato, u ovoj fazi će se sanitarnom kanalizacijom prikupiti otpadne vode dijela naselja Bedenec uz županijsku cestu, dok će se u 2. fazi prikupiti otpadne vode iz preostalog dijela naselja.

Iz Ivkom Voda završetak kompletnih građevinskih radova najavljuju do studenog 2020. godine., a krajnji ugovorni rok za stavljanje ovog sustava u funkciju je proljeće 2021. godine.

Grad oborinsku odvodnju sufinancira s 250.000 kuna

Usporedo s polaganjem kanalizacijskih cijevi u sklopu EU projekta, izvode se i radovi na uređenju oborinske odvodnje uz županijsku cestu u Bedencu, što je projekt koji ove godine s 250.000 kuna sufinancira Grad Ivanec.

Naime, kako je projektom sanitarne kanalizacije (1. faza) bilo predviđeno polaganje cijevi za odvodnju sanitarnih otpadnih voda djelomično i u postojeći cestovni jarak, bilo je potrebno riješiti i oborinsku odvodnju županijske ceste, koja prihvaća i oborinske vode s nerazvrstanih cesta koje su u nadležnosti Grada Ivanca.

Kako bi se to realiziralo, projektne dokumentacije za sanitarnu kanalizaciju i oborinsku odvodnju su usklađene, čime je izvođaču omogućeno da istovremeno radi na oba sustava odvodnje.

Raspisan natječaj za gradnju pročistača Bedenec

Ivkom Vode su u međuvremenu raspisale i natječaj za gradnju pročistača za otpadne vode iz Bedenca, što je dodatan, novi projekt koji se ne financira iz EU sredstava.

Vrijednost ove investicije procjenjuje se na oko 1,2 milijuna kuna, a u osiguravanju potrebnih sredstava sudjelovat će Hrvatske vode.

Ovaj pročistač bit će u funkciji privremeno, tako dugo dok ne bude sagrađen i u pogon stavljen sustav Aglomeracije Ivanec s glavnim pročistačem, na koji će se onda spojiti kanalizacijski sustav Bedenec.

Pošto će se samim time ugasiti potreba za korištenjem pročistača Bedenec, cijelo postrojenje pročistača bit će demontirano i nakon toga preseljeno za potrebe pročišćivanja otpadnih voda u jednom od naselja na području grada Ivanca na kojima će se u predstojećem razdoblju graditi posebni sustavi odvodnje.

print