Novosti

AGLOMERACIJA IVANEC Idući mjesec potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, vrijednog ukupno 171 milijun kuna!

Srijeda

Projekt Aglomeracije Ivanec, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, vrijedan ukupno 171 milijun kuna, tehnički je spreman za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Sklapanje ugovora očekuje se idućeg mjeseca, anakon toga slijede aktivnosti vezane uz provedbu najvećeg i najskupljeg infrastrukturnog projekta u povijesti grada Ivanca.

Informacija je ovo koja je iznesena na sastanku u Gradskoj vijećnici Ivanec, gdje je gradonačelnik Milorad Batinić primio predstavnike svih partnera na ovome EU projektu.

Među njima je bio zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić sa suradnicom Alenom Vlašić, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić, voditelj projektnog tima Aglomeracije Ivanec Leonard Sekovanić, direktor Ivkom Voda Mladen Stanko te predstavnici stručnih službi Grada Ivanca i Ivkom Voda d.o.o.

Nakon uvodnih riječi D. Vukmirića, L. Sekovanić je prisutneizvijestio o statusu projekta te istaknuo da je u tijeku izrada novelacije Studije izvodljivosti od strane izrađivača studije.   

Svi imovinsko-pravni odnosi su riješeni, izrađena je sva tehnička i studijska dokumentacija, a ishođene su i sve lokacijske i građevinske dozvole.

Na sastanku se razgovaralo i o problematici zbrinjavanja otpadnog mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec, pri čemu je M. Stanko nazočne informirao o tome da su Ivkom Vode uputile pismo namjere Varkomu o zbrinjavanju mulja na pročistaču Varaždin. 

U vezi s time u tijeku su dogovori za koje je ocijenjeno da bi, sukladno važećoj zakonskoj regulativi, trebali imati pozitivan ishod. 

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda D. Vukmirić vrlo se afirmativno izrazio o suradnji i angažmanu Grada Ivanca i Ivkom Voda na ovom projektu te potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava najavio za studeni 2019.

Najveći dio od ukupno 171 milijuna kuna, koliko će koštati radovi na Aglomeraciji, bit će osiguran iz EU Kohezijskog fonda (70% ili 119,7 milijuna kuna), dok će se 41,2 milijuna kuna osigurati u državnom proračunu i u budžetu Hrvatskih voda. 

Dio sredstava, 10,3 milijuna kroz 3 godine, za ovu će investiciju izdvojiti i Grad Ivanec.

print