Novosti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2019. godinu

Srijeda

U skladu sa „Strategijom razvoja turizma Varaždinske županije „2015.-2025“, Varaždinska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2019. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Varaždinskoj županiji, financijska sredstva za dodjelu potpora u iznosu od ukupno 1.000.000,00 kuna osigurana su u proračunu Varaždinske županije.

Županija će sufinancirati do maksimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 3.000,00 kn, dok je maksimalan iznos do 30.000,00 kn, bez PDV-a, s time da će maksimalni iznos ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:

  • subjekti gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za obavljanje turističke djelatnosti,
  • obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG koja pružaju turističke usluge,
  • fizičke osobe registrirane za turističku djelatnost,
  • fizičke i pravne osobe koje tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke djelatnosti (nadalje: poduzetnik početnik), te će započeti s obavljanjem te djelatnosti bez obzira na način kasnije registracije, a što mora dokazati najkasnije do 30. studenog 2019. godine.

Prihvatljivi su troškovi za:

  • manje građevinske i zemljane radove - do 25% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta,
  • ulaganja u cikloturističku ponudu (npr.: biciklistički stalak, informacijski kutak, spremište za bicikle, alat za osnovne biciklističke popravke, mjesto za pranje bicikla i ostala slična ulaganja, a koja svoje uporište imaju u standardu za razvoj cikloturističke ponude i usluge na području Varaždinske županije pod nazivom Cyclist Welcome Quality standard),
  • uređenje i opremanje objekta,
  • opremu za prezentacijske svrhe,
  • bazene, saune, jacuzzi te ostala opremu vezanu uz isto,
  • tisak promotivnih materijala - do 10 % ukupne vrijednosti prijavljenog projekta.

Prijave se dostavljaju osobno u pisarnici Varaždinske županije ili poštom zaključno do 28. ožujka 2019. godine s naznakom: „Prijava na javni poziv - turizam - NE OTVARATI“ na adresu Varaždinske županije.

Više informacija o pozivu i potrebne obrasce možete dobiti ovdje.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove najkasnije do 15.03.2019. na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print