Novosti

Danas i u četvrtak na VTV-u 4. tematska emisija o održivom gospodarenju otpadom na području grada Ivanca

Utorak

 

U sklopu informativne kampanje o održivom gospodarenju otpadom koju u sklopu EU projekta provodi Grad Ivanec u suradnji s Ivkomom d.d., Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. i vanjskim partnerima, a kojom je predviđeno i informiranje građana putem specijaliziranih TV-emisija, danas ćete (utorak, 19. veljače) u programu Varaždinske televizije moći pratiti četvrtu emisiju posvećenoj tematici zbrinjavanja otpada na području grada Ivanca.

O temama vezanim uz nov sustav odlaganja i zbrinjavanja otpada, s naglaskom na novine u izmijenjenoj i dopunjenoj Odluci o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (kojom su, među ostalim, uvedene olakšice za pojedine skupine građana) govorit će gradonačelnik Milorad Batinić.

Emisija je na rasporedu u 18.40 sati, a reprizu ćete moći pogledati u četvrtak, 21. veljače, u 21.45 sati.

Svi troškovi pokriveni su iz sredstava osiguranih EU projektom vrijednim ukupno 356.675,97 kuna koji se realizira putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 335.462,89, od čega je bespovratnih EU sredstava 285.143,44 kuna, dok ostatak od 50.319,45 kuna osigurava Grad Ivanec.

Provedba projekta počela je u srpnju 2018., a trajat će do srpnja 2019. godine.

print