Novosti

Ove godine u gradnju komunalne infrastrukture na području grada Ivanca ulaganja „teška“ 11,7 mil. kn

Utorak

Najveći dio proračunskih sredstava za 2019. godinu, 11,72 milijuna kuna, bit će uložen u gradnju komunalne infrastrukture na cijelom gradskom području. 

Od toga je najveća svota, čak 6 milijuna kuna, namijenjena gradnji i rekonstrukciji prometnica, prometnih površina i nogostupa.

Najveći dio tih sredstava uložit će se u sanaciju klizišta uz nerazvrstane ceste, u nastavak rekonstrukcije ceste u Prigorcu i gradnju parkirališta na Rapikovcu (EU projekt), zatim, u gradnju oborinske odvodnje u Bedencu te u izradu projekata, otkup zemljišta i gradnju (1. faza) parkirališta kod gradskog groblja Ivanec.

Također, uslijedit će i gradnja prometnice iza zgrade FINA-e u Ivancu te izrada projekata za proširenje Ulice A. Cesarca u Ivancu.

Za modernizaciju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta predviđeno je 3,5 milijuna kuna.

U ovogodišnjem planu asfaltiranja niz je dionica u Ivancu (Gajeva, Mihanovićeva, Cesarčeva – Vukovićeva, spoj Nazorova – Šabanova, Šabanova i Frankopanska) i u mjesnim odborima Prigorec, Cerje Tužno, Lukavec, Gačice, Stažnjevec, Ivanečki Vrhovec, Horvatsko, Margečan, Radovan, Jerovec i Ribić Breg.

Za javnu rasvjetu predviđeno je 255.000 kuna (nova rasvjeta u Preradovićevoj ulici i dopuna javne rasvjete na drugim mjestima), dok je za gradnju objekata i nabavu opreme za gospodarenje komunalnim otpadom planirano 250.000 kuna, od toga najviše za reciklažno dvorište građevinskog otpada.

U uređenje dječjih igrališta Grad ove godine kani uložiti 220.000 kuna, dok je 705.000 predviđeno za uređenje trgova i parkova.

Od toga je 400.000 kuna namijenjeno izradi projekata za uređenje glavnog ivanečkog Trga hrvatskih ivanovaca, a ostatak rekonstrukciji poligona kod osnovne škole u Ivancu, uređenje trga u Margečanu te izradi projekata tržnice u Ivancu.

Daljnje radove na uređenju groblja (Ivanec, Radovan, Margečan, Prigorec, sufinanciranje uređenja grobne kuće u Kamenici) Grad planira financirati iznosom od 708.000 kuna.

Najviše dio sredstava za sve navedene radove osigurat će se iz proračuna Grada Ivanca, a dio sredstava očekuje se iz EU fondova te od kapitalnih potpora ministarstava.

print