Novosti

U Ivancu počela provedba EU projekta edukacije građana o gospodarenju otpadom

Petak

Vrlo zanimljivom javnom tribinom o tome kako pravilno odvajati otpad u kućanstvu održanoj u četvrtak, 25. listopada, za građane mjesnih odbora Ivanec I, II, III i IV, Grad Ivanec i službeno je počeo s provedbom EU projekta edukacije građana o novom sustavu gospodarenja otpadom.

Kampanja se provodi pod službenim nazivom Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a većim dijelom financira se iz EU Kohezijskog fonda.

Nakon uvodnih riječi Marine Hudika, savjetnice za komunalno gospodarstvo Grada Ivanca, koja je okupljene građane u kraćim crtama informirala o razlozima i ciljevima provođenja ovoga projekta, u nastavku je dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović održala prezentaciju o sprečavanju nastanka otpada, o odvojenom prikupljanju otpada i ponovnoj uporabi predmeta te o tome kako pravilno kompostirati.

Također, detaljnije se osvrnula i na temu koja je bila u fokusu svih nazočnih, a to je – u koju kantu odložiti pojedine vrste otpada.

U kolikoj su mjeri građani zainteresirani za ovu tematiku, svjedoči i cijeli niz konkretnih pitanja koja su nakon prezentacije uputili predstavnicima Grada i Ivkoma d.d., a na koja je većim dijelom odgovarala voditeljica Ivkomova Sektora komunalnih poslova Mirjana Skroza. Na dio pitanja odgovorio je i gradonačelnik Milorad Batinić.

Nakon Ivanca, edukacije će se održati i za stanovnike svih ostalih mjesnih odbora. U tjednu oko Svih svetih bit će pauza, a iduća edukacija održat će se 6. studenog za mještane Prigorca, Vitešinca i Ivanečke Željeznice.

Do 21. studenog planirano je da se tribine održe za stanovnike svih 30 mjesnih odbora na području grada Ivanca.

Da bi se informiranje moglo provesti što bolje, Grad je ovaj projekt prijavio na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Projekt je vrijedan 335.500 kuna, od čega 85% ili 285.100 kuna stiže iz EU Kohezijskog fonda, dok ostatak od 15% ili 50.300 kuna financira Grad Ivanec.

Građanima je prvi put podijeljen i poseban letak naslovljen „Kako pravilno odvajati otpad u kućanstvu“ u kome je na sveobuhvatan i kvalitetan način obrađena ova tematika.

Svi građani s administrativnog područja grada Ivanca letak će na svoje kućne adrese dobiti početkom studenog, zajedno s novim izdanjem Ivanečkih novina. U njima donosimo i detaljnije izvješće s ovoga skupa.

print