Novosti

U petak, 1. 06., prigodni poštanski žig u povodu 120. obljetnice rođenja Otokara Hrazdire

Srijeda

Turistička zajednica grada Ivanca je u povodu 120. obljetnice rođenja Otokara Hrazdire  inicirala izradu prigodnogpoštanskog  žiga koji izrađuje Hrvatska pošta u Zagrebu. 

Žig će u opticaju biti u petak, 1. lipnja, pa pozivamo sve građane Ivanca i ostale zainteresirane na uporabu žiga koji će biti dostupan samo toga dana u Poštanskom uredu Ivanec, kada će njime biti pečaćene sve odlazne pošiljke.

Nakon toga dana žig će biti trajno pohranjen u Muzeju Hrvatske pošte. 

Uz žig su izrađene i prigodne tiskovine – omotnica,razglednica i poštanska naljepnica Cinderella.  

Autor žiga i tiskovina je Boris Jagetić Daraboš.

Njima se trajno obilježava obljetnica rođenja O. Hrazdire, koji je u razdoblju između dva svjetska rata bio inicijator i pokretač kulturnog i svekolikog društvenog života Ivanca i koji je, pogotovo u fotografskim krugovima, doprinio prepoznatljivosti našega grada na europskoj razini. 

Tiskovine se mogu nabaviti u knjižari Mimi u Ivancu.

print