Novosti

Aglomeracija Ivanec: Ivkom – vode građanima isplaćuju novčane naknade za služnost

Srijeda

U Ivancu su započele aktivnosti na realizaciji EU projekta Aglomeracija Ivanec – izgradnje sustava sanitarne kanalizacije i odvodnje otpadnih voda u Ivancu i u još 12 naselja koja gravitiraju rijeci Bednji.

Kao što smo već u više navrata izvijestili, radi se o projektu koji se financira iz europskih strukturnih fondova i iz državnog proračuna, vrijedan je oko 140 milijuna kuna, a provode ga Hrvatske vode u suradnji s Ivkom – vodama d.o.o. i Gradom Ivancem.

Kako bi se taj najveći i najskuplji projekt u povijesti grada Ivanca mogao provesti, potrebno je s građanima – vlasnicima na čijim će se parcelama morati kopati, odnosno, po kojima će prolaziti kolektorska mreža, riješiti imovinsko – pravni odnosi. Stoga Ivkom – vode d.o.o. građanima upućuju dopise kojima ih obavještavaju o obvezi rješavanja imovinsko – pravnih odnosa.

Usto, Ivkom – vode vlasnicima nekretnina šalju i obavijesti s ponudama za osnivanje prava služnosti cjevovoda (pravo polaganja cijevi na dio nekretnine), koje uključuje i izgradnju i održavanje građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Aglomeracije te im, kao protuuslugu, nude isplatu određenog novčanog iznosa za umanjenu tržišnu vrijednost zemljišta. Novac se isplaćuje jednokratno.

Vlasnici nekretnina zamoljeni su da što prije razmotre ponudu i odazovu se potpisivanju ugovora, s time da Ivkom – vode snose sve potrebne troškove, od sastavljanja ugovora i ovjere kod javnog bilježnika do uknjižbe prava služnosti u zemljišnim knjigama.

Vlasnicima koji potpišu ugovore, novčani iznos isplaćuje se u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora. Ivkom – vode d.o.o. preuzimaju obvezu da će, ukoliko tijekom radova na izgradnji, održavanju ili rekonstrukciji vodova dođe do oštećenja nekretnine, površinu o vlastitom trošku privesti u prvobitno stanje.

Također, svi vlasnici zamoljeni su da svoj povratni odgovor Ivkom – vodama dostave u roku 8 dana od dana primitka dopisa, kako bi nadležne službe mogle pokrenuti postupak sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti.

Također, apelira se i na njihovo razumijevanje situacije, jer poznato je da je izgradnja kanalizacijskog sustava jedna od nagorućijih i najvažnijih komunalnih potreba na području cijelog grada.

Ukoliko vlasnici u ponuđenom roku ne prihvate ponudu, Ivkom – vode će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja. Sve informacije na tel. 770-566 (042).

print