Novosti

Obavijest Komunalnog redarstva Grada Ivanca: Prva košnja obavezno do 15. svibnja

Utorak

Komunalno redarstvo Grada Ivanca podsjeća građane, vlasnike i korisnike nekretnina i površina na njihove obveze koje proizlaze iz gradske Odluke o komunalnom redu:

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici odnosno korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta, kao i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su u dvorištima tih objekata redovito kositi travu i sprečavati zakorovljenost te ih održavati urednim i čistim.

Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, te kontaktnog poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenost, redovito kositi travu i uklanjati šikaru i otpad, odnosno održavati predmetno zemljište sukladno njegovoj namjeni.

Vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih građevinskih zemljišta na području grada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i uređenosti naselja u obvezi su kositi travu i korov i to:

  • vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih građevinskih zemljišta koja se nalaze u I. zoni sukladno Odluci o komunalnoj naknadi Grada Ivanca triput godišnje, i to prvi put do 15. svibnja tekuće godine, drugi put do 30. srpnja tekuće godine te treći put do 15. rujna tekuće godine
  • vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih građevinskih zemljišta koja se nalaze u II. i III. zoni sukladno Odluci o komunalnoj naknadi Grada Ivanca dvaput godišnje, i to prvi put do 15. svibnja tekuće godine, a drugi put do 30. kolovoza tekuće godine.

Ako se površine uredno ne održavaju, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci. Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici površina iz ovog članka u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Slijedom navedenog, obavještavamo građane da će komunalno redarstvo Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca u okviru svog postupanja i danim ovlastima vršiti nadzor nad provedbom odredbi navedene odluke te poduzimati odgovarajuće mjere.

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Odsjek za komunalno gospodarstvo

 

print