Novosti

Gradsko vijeće: Ivanečki proračun za 2016. u višku od gotovo 910.000 kuna

Petak

Na pretposljednjoj sjednici Gradskog vijeća Ivanca u tekućem mandatu, održanoj u četvrtak, 23. ožujka, gradski su vijećnici većinom glasova donijeli prvi ovogodišnji rebalans proračuna kojim je gradski budžet s prvobitno planiranih 31,01 povećan za 2,69 milijuna te sada iznosi 33,7 milijuna kuna.

Na ovakvo povećanje utjecalo je dobro poslovanje ivanečkog proračuna u 2016. godini, koji je po završnom računu ostvario ukupni višak od 909.860 kuna. Od te svote se većina, 846.000 kuna, odnosi na ostvareni višak Grada, dok manji dio čine viškovi Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice.

Što se tiče viška koji je ostvario Grad, on je najvećim dijelom rezultat povećanja poreznih prihoda (koji su veći za 1,1 milijun kuna ili 8,1 posto) te komunalnog doprinosa, koji je ostvaren čak 28 posto više od plana. Temeljem prijedloga gradonačelnika Milorada Batinića, kompletan višak od 846.000 kuna raspoređen je za investicijska ulaganja, na ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu te u potpore projektima gradskih ustanova i udruga.

Ostatak od 1,77 milijuna kuna odnosi se na povećanje prihoda slijedom dijela porezne reforme, kao i na povećanje prihoda ostvarenih od prodaje jedne gradske nekretnine (329.100 kuna), zatim, od neutrošenih sredstava za korištenje odlagališta komunalnog otpada iz 2016. i dr.

Nakon objedinjene rasprave o svim dokumentima koji su sastavni dio rebalansa – a to su izmijenjeni i dopunjeni planovi gradskih ustanova, Dječjeg vrtića Ivančice i Gradske knjižnice Gustav Krklec te gradskih programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, sportu te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanja infrastrukture – novi proračun podržala je vladajuća koalicija HNS-a, SDP-a i HSU-a te jedan vijećnik HSS-a i jedan nezavisni vijećnik, dok su tri HDZ-ova vijećnika bila protiv, točnije, oni su u tom „paketu“ podržali samo novi financijski plan Dječjeg vrtića.

 Inače, na ovoj, pretposljednjoj sjednici Gradskog vijeća u tekućem mandatu, pred vijećnicima se našla čak 31 točka dnevnog reda. Jednoglasno su usvojena izvješća o poslovanju svih gradskih ustanova u 2016. godini i to Gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krklec, Dječjeg vrtića Ivančice i Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, a „zeleno svjetlo“ dobila su i izvješća realizaciji svih gradskih programa u 2016. kao i izvješće o provođenju Akcijskog plana iz Strategije razvoja grada Ivanca 2014.-2020. za 2016. godinu te godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2016.

U kontekstu izvješća za 2016., vijećnici HDZ-a nisu prihvatili izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici prošle godine.

Jednoglasno su prošla izvješća Ivkomove Uprave groblja o radu i financijskom poslovanju groblja, izvješće o provedbi mjera uklanjanja otpada odbačenog u okoliš te o prikupljanju miješanog komunalnog otpada.

Usvojena je i dopunjena Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica, Odluka o odvodnji otpadnih voda, zatim, izmijenjena i dopunjena Odluke o upravljanju grobljima te nova Odluke o uvjetima i mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru.

Nadalje, Gradsko vijeće je koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova tijekom pet idućih godina izdalo tvrtki Dimax iz Varaždina.

Uz protivljenje jednog nezavisnog vijećnika, donijeta je odluka o povjeravanju poslova sustavne deratizacije na području grada Ivanca županijskom Zavodu za javno zdravstvo, dok su poslovi zbrinjavanja životinjskih lešina povjereni Veterinarskoj stanici Ivanec.

print