Novosti

Za četvrtak, 23. ožujka, sazvana 36. sjednica Gradskog vijeća Ivanca

Petak

Čak tridesetak točaka dnevnoga reda u četvrtak će se, 23. ožujka, naći pred vijećnicima Gradskog vijeća Ivanca na njihovoj 36. sjednici. Naime, četverogodišnji mandat ovog saziva Gradskog vijeća polako se bliži kraju pa je prije Odluke Vlade o raspisivanju lokalnih izbora - nakon čega će gradska i općinska vijeća biti raspuštena – neophodno da Vijeće u propisanim rokovima riješi sva pitanja iz svoje nadležnosti.

Stoga će se pred Vijećem naći izvješća o poslovanju svih gradskih ustanova u 2016. godini i to Gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krklec, Dječjeg vrtića Ivančice i Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold. Bit će razmotrena i izvješća o realizaciji svih gradskih programa u 2016. i to – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture te programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu.

Razmotrit će se i izvješće o provođenju Akcijskog plana projekata iz Strategije razvoja grada Ivanca 2014.-2020. za 2016. godinu kao i godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2016.

U kontekstu izvješća za 2016., pred vijećnicima će se naći i izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici prošle godine, zatim, izvješće Ivkomove Uprave groblja o radu i financijskom poslovanju groblja, pa izvješće o provedbi mjera uklanjanja otpada odbačenog u okoliš kao i izvješće Ivkoma d.d. o prikupljanju miješanog komunalnog otpada.

S obzirom na to da je na dnevnom redu prvi ovogodišnji rebalans proračuna za 2017. godinu, vijećnici će razmotriti izmjene i dopune  svih gradskih programa (osim programa socijalne skrbi) koje su sastavni dio rebalansa.

Usto, vijećnicima će biti predloženo donošenje dopunjene Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, Odluke o odvodnji otpadnih voda, zatim, izmijenjene i dopunjene Odluke o upravljanju grobljima te nove Odluke o uvjetima i mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru.

Vijećnici će se očitovati i o prijedlogu Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca, kao i odlukama o odabiru službe za obavljanje poslova deratizacije te zbrinjavanja životinjskih lešina.

Sjednica počinje u 18 sati.

print