Novosti

Asfaltirane su cestovne dionice u Vitešincu, Salinovcu i Stažnjevcu

Srijeda

Ovih je dana asfaltirano više dionica na cestama našega kraja koje su u nadležnosti Varaždinske županije. Novim asfaltnim „tepihom“ presvučeno je oko pola kilometra ceste prema Vitešincu (Ulica Franje Pusta), koja je dosad bila u vrlo lošem stanju, a u taj zahvat uloženo je oko 250.000 kuna.

U utorak, 29. rujna, dotrajali kolnik novim je asfaltom obnovljen i na cesti u Salinovcu, gdje je ŽUC obnovu dionice duge 400 metara financirao s oko 250.000 kuna. U srijedu, 30. rujna, asfaltirano je i oko 200 metara ceste u Stažnjevcu.  Riječ je samo o manjem dijelu dionice (koji je dosad bio pod makadamom) na cesti od kapelice u Stažnjevcu do spoja prema Gačicama. Na toj prometnici tek predstoje veći zahvati, međutim, za njih je prethodno potrebno izraditi projektnu dokumentaciju.

Ovisno o proračunu ŽUC-a, s tim se poslom namjerava krenuti iduće godine.

print