Novosti

Dobra vijest: Vlada RH odlučila – Gradu Ivancu 300.000 kuna za sanaciju klizišta Biškupovec 1 i 2 u Margečanu

Subota

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku realizacije projekta sanacije klizišta na cestama na području naše zemlje, Gradu Ivancu odobreno je 300.000 kuna (bez PDV-a) za sanaciju klizišta u Biškupovcu u Mjesnom odboru Margečan. Riječ je o klizištima koja su se lani aktivirala na dva lokaliteta na tamošnjoj nerazvrstanoj cesti.

Vlada RH za nositelja realizacije projekta sanacije klizišta odredila je Hrvatske ceste, a cijeli taj posao financirat će se iz namjenskih sredstava od 30 milijuna kuna koje je za te svrhe osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Inače, za područje RH odobrena su ukupno 32 sanacijska projekta.

Obveza je Grada Ivanca da za spomenuto klizište ugovori izradu sanacijskog programa te da provede javnu nabavu za radove i usluge nadzora nad sanacijom. Ova sredstva uvelike će pomoći Gradu u otklanjanju posljedica klizanja tla na spomenutom lokalitetu.

print