Novosti

Održana informativna radionica o Javnom pozivu Grada Ivanca za financiranje programa udruga

Srijeda

Za sve udruge s područja grada Ivanca koje planiraju prijavljivati  svoje projekte i programe na otvoreni Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2023. godinu, u utorak je, 31. siječnja, u dvorani Poduzetničkog inkubatora Ivanec održana informativna radionica.

Radionica je održana sa svrhom što kvalitetnije pripreme, prijave te, u konačnici, i provedbe odobrenih projekata. 

Okupljenim predstavnicima udruga uvodno se obratila pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu Irena Kresonja. 

Informacije o samom Javnom pozivu, prihvatljivim aktivnostima, troškovima i uvjetima koje udruge moraju ispunjavati predstavila je kroz održanu prezentaciju Ana Jagetić, viša stručna suradnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu Grada Ivanca.

S obzirom na kontinuirano i sve intenzivnije turističko brendiranje grada Ivanca, dio prezentacije bio je usmjeren upravo na ulogu udruga u brendiranju, a kroz provedbu njihovih projekata i programa.

Na temu uloge udruga kao važnih  aktera u  promidžbi i prepoznatljivosti lokacije i turističkoj promidžbi grada Ivanca, prezentaciju je za 40-ak okupljenih održala direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. Lana Labaš.

Održana edukacija bila je i prilika da se predstavnicima udruga predstavi direktorica gradske Turističke zajednice Romana Pomper Pozder. U svojem je obraćanju ona udruge pozvala na suradnju te na redoviti individualni kontakt, a sve s ciljem suradnje na provedbi projekata i programa.

Završni dio prezentacije iskorišten je za pitanja i raspravu, pri čemu su dobiveni novi prijedlozi i sugestije kako o samom konceptu Javnog poziva tako i o programima i projektima. Osim toga,  udruge su istaknule problem rastućih troškova i pomanjkanja financijskih sredstava za njihovu realizaciju, apredstavile su i neke od projekata koji proteklih godina nisu sufinancirani, a one ih planiraju prijavljivati jer ih smatraju važnima za Grad Ivanec.

U rad skupa uključili su se i zamjenik gradonačelnika Marko Friščić i voditelj TZ-a Boris Jagetić Daraboš.

Podsjećamo, Javni poziv za apliciranje programa i projekta od interesa za Grad Ivanec otvoren je do 24. veljače, a sve udruge pozivaju se da kandidiraju svoje projekte i programe planirane za 2023. godinu.

print