Novosti

AGLOMERACIJA IVANEC Radovi teku nesmetano, evo gdje će se raditi do 19. kolovoza

Petak

Gradnja sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda Aglomeracija Ivanec teče nesmetano; izvođači rade bez prestanka i nastoje iskoristiti ljetne mjesece za izvedbu što je moguće većeg obuhvata radova.

U nastavku je popis lokacija na kojima će se aglomeracijski radovi izvoditi do 19. kolovoza:  

  • etapa 1: uz državnu cestu D35, od Cafe bara Breza prema Vuglovcu te u Ulici V. Nazora, od tvrtke We-Kr prema Ivkomu
  • etapa 2: u Vuglovcu, od kbr. 6a prema kbr. 5a te od raskrižja kod kbr. 37a prema kbr. 10d
  • etapa 3: u Vinogradskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Otokara i Pavice Hrazdira
  • etapa 4: u Punikvama, kod Šikada, od kbr. 43 prema kbr. 41

Nastavljaju se i gradnja kućnih priključaka na lokacijama na kojima se u zadnjih mjesec dana izvodila kanalizacija. Korisnici će se na kolektore moći priključiti nakon završetka projekta.

I ovoga puta građani se mole za razumijevanje i strpljenjezbog otežanog prometa, raskopanih cesta i prašine, jer to je jedini način da se trajno riješi pitanje izgradnje sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda.

Sve raskopane ceste će nakon završetka radova biti sanirane, a svi kolnici iznova asfaltirani.

print