Novosti

Grad Ivanec krenuo u izradu izmjena i dopuna svih gradskih prostornih i urbanističkih planova

Četvrtak

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca obavještava svu zainteresiranu javnost da je temeljem Odluke Gradskog vijeća pokrenuo postupak izrade izmjena i dopuna  gradske prostorno – planske i urbanističke dokumentacije.

Riječ je o trećim izmjenama i dopunama Prostornog plana i Urbanističkog plana uređenja Ivanca, zatim, o drugim izmjenama Detaljnog plana uređenja zone užeg centra grada te o prvim izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja površine sportsko – rekreacijske namjene Jezera u Ivancu.

Razlozi zbog kojih se krenulo u postupke izmjena spomenutih planova, kao i njihov obuhvat i sam postupak izrade određeni su odlukama o izmjenama i dopunama za svaki plan posebno.

Odluke su dostupne u Službenom vjesniku Varaždinske županije 32/15 te na ovim web stranicama, http://www.ivanec.hr/44-materijali-za-sjednice

print