Novosti

U Ivanec stiglo stotinjak novih kontejnera za odvojeno odlaganje otpada, vrijednih 448.500 kuna

Ponedjeljak

U krug ivanečkog komunalca isporučeno je gotovo stotinu novih spremnika namijenjenih odvojenom odlaganju otpada i drugih specijalnih vrsta kontejnera, koje je Grad Ivanec naručio u suradnji s komunalnim poduzećem Ivkom.

Vrijednost ulaganja je 448.500 kuna, pri čemu je Grad 40 posto bespovratnih sredstava ili blizu 180.000 kuna povukao kandidiranjem na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nabavljena su 64 kontejnera od 1.100 litara za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla, 24 metalna zatvorena i otvorena spremnika različitih zapremnina te dva press kontejnera za prešanje papira koja će biti smještena u budućem reciklažnom dvorištu. Kontejnere će djelatnici Ivkoma idućih dana postaviti širom Ivanca.

Nabavkom novih kontejnera Grad Ivanec dodatno unapređuje gospodarenje otpadom na način da potiče prikupljanje korisnog otpada, namijenjena reciklaži, a time se ujedno smanjuju količine otpada koje bi završile na odlagalištu komunalnog smeća u Jerovcu.

print