Novosti

Rebalansom proračuna gradski budžet s prvobitno planiranih 27,7 povećan na 29,5 milijuna kuna

Ponedjeljak

U četvrtak, 23. srpnja, pod predsjedanjem Ede Rajha održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Ivanca, posljednja prije sezone godišnjih odmora.

Kao najvažnija tema nametnuo se prvi ovogodišnji rebalans proračuna oko kojega su se vodile glavne rasprave i ključna razmatranja, a usvojen je većinom glasova vladajućih vijećnika.

Izmjenama i dopunama proračuna izvršeno je povećanje prihodne strane proračuna za 212.736 kuna, a usto je u njega uključen i prenesen višak prihoda iz 2014. godine u iznosu 1.840.124 kuna, čime je proračun s prvobitno planiranih 27,7 povećan na 29,5 milijuna kuna ili 7,5 posto. Iz povećanja plana proračuna financirat će se tekući i kapitalni projekti te programi vezani uz komunalnu, društvenu i gospodarsku infrastrukturu.

Iako su se predložene Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu temeljile na realnom izvršavanju proračunskih prihoda i izdataka za razdoblje do 31. svibnja 2015. i premda je proračun u 2014. poslovao „u plusu“ od 1,84 milijuna kuna, protiv odluke o rebalansu bilo je petero oporbenih vijećnika HDZ-a i HSS-a, pa je odluka donesena većinom glasova vijećnika vladajuće pozicije HNS-a, SDP-a i HSU-a.

Na sjednici se raspravljalo i o izvršenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca, o financijskim planovima Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ i Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, o izmjenama programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi te programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Vijećnici su donijeli i odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog i Urbanističkog plana uređenja Ivanca, Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca te Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Jezera. Donesena je i Odluka o proširenju gradskog groblja u Ivancu.

print