Novosti

GRADSKO VIJEĆE Jednoglasna Odluka o provedbi ulaganja u gradnju i opremanje SRC-a Lančić-Knapić

Petak

Gradsko vijeće Ivanec na današnjoj je elektroničkoj sjednici jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u gradnju i opremanje Rekreacijskog centra Lančić.

Time je ispunjen preduvjet za prijavu ovoga projekta za sufinanciranje iz EU fondova. 

Grad Ivanec će gradnju i opremanje SRC-a prijaviti na Mjeru 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 

print