Novosti

13. sjednica Gradskog vijeća Ivanca u četvrtak, 12. ožujka

Petak

Predsjednik Gradskog vijeća Ivanca Edo Rajh novu je, 13. sjednicu predstavničkog tijela Grada Ivanca, sazvao za četvrtak, 12. ožujka. Među najvažnijim temama dnevnog reda jest odluka o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja grada Ivanca za razdoblje od 2014. do 2020. za 2015. godinu. Kako bi, naime, proces strateškog planiranja bio kompletan, gradsko vodstvo i gradske službe će na godišnjoj razini izrađivati i predstavničkom tijelu predlagati akcijske planove provedbe. Tako su u planu za 2015. godinu vijećnicima predočeni projekti i planirane aktivnosti za ovu godinu, modeli njihova financiranja, osobe zadužene za provedbu, praćenje i izvještavanje, vremenski tijek provedbe projekata kao i potrebe izvještavanja o provođenju akcijskog plana.

Iz dnevnog reda izdvajamo i izvješće o radu i financijskom poslovanju Ivkomove Uprave groblja za 2014. godinu, za groblja u Ivancu, Margečanu, Radovanu i Prigorcu. Također, Vijeće će razmotriti i izvješće Ivkoma d.d. kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koje on treba predočiti temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Pred vijećnicima će se, nadalje, naći i odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi, o komunalnom redu te o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Jedna točka dnevnog reda odnosi se na donošenje zaključka o osnivanju stvarnog prava na nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca i davanju suglasnosti na II. dodatak sporazuma o prijenosu prava upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta u obuhvatu Poslovne zone Ivanec – istok i Industrijske zone Ivanec.

print