Novosti

POMOGNIMO BANOVINI Grad Ivanec uplaćuje 100.000 kuna, na račun „sjele“ prve uplate donatora

Srijeda

Poduzetnici, obrtnici i građani s područja cijelog grada Ivanca već se odazivaju pozivu koji je cijeloj našoj zajednici jučer uputio gradonačelnik Milorad Batinić, a to je da zajedničkim snagama obnovimo objekt ili pripomognemo u obnovi objekta na Banovini koji je teško stradao u potresu.

Slijedom posebnog pisma koje je upućeno i na adrese gospodarstvenika našega kraja, već su se javili mnogi koji izražavaju spremnost da pomognu uplatom novčanih donacija, pružanjem raznih usluga, donacijom drvne građe, ali i donacijama namijenjenim ciljano djeci.

Grad Ivanec osigurat će 100.000 kuna novčane donacije (uz 20.000 kuna koje je uplatio odmah nakon potresa), a već danas na poseban transakcijski račun koji je samo za te namjene otvorio Grad Ivanec, već su počele stizati prve uplate tvrtki.

Želja je da se cijeli Ivanec uključi u obnovu jednog razorenog dječjeg vrtića, škole, ambulante ili obiteljske kuće, u skladu s potrebama lokalne zajednice.

Pozivamo stoga i dalje sve tvrtke, obrtnike i građane da se odazovu akciji i da pomognu kako i koliko mogu, jer i najmanji prilog bit će vaša „ciglica“ koja će pripomoći obnovi objekata i povratku života u njih.

 

Broj računa na koji možete uplatiti novčanu donaciju je: 

  • HR9723600001815600004  Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec
  • Model HR68
  • Poziv na broj odobrenja: 7765-OIB uplatitelja
  • Opis plaćanja: Pomoć potresom razorenoj Banovini

Svi poduzetnici, obrtnici i ostali donatori koji žele donirati robu ili usluge mole se da svoje povratne odgovore pošalju na e-mail projektni.ured@ivanec.hr, tel. 645 484 (042).

Foto: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH

print