Novosti

Proračun u malom Grada Ivanca za 2021. godinu

Petak

U skladu s višegodišnjom dobrom praksom, Grad Ivanec i na početku nove kalendarske i fiskalne 2021. godine objavljuje Proračun u malom ili Proračun za građane grada Ivanca.

Kao što znate, proračun je najvažniji godišnji financijski i programski dokument.

Zbog svog opsega i složenosti te velikog broja financijskih stavaka, građanima je integralni proračun razmjerno teško pratiti. Stoga je gradska uprava i ove godine pripremila proračun u sažetom obliku, iz kojeg lako možete iščitati koliko se sredstava planira sliti u gradsku blagajnu i na što će se utrošiti.

Također, Proračun u malom za 2021. sadrži i prikaz najvećih i najvažnijih projekata i programa te izdataka u komunalu, društvenim djelatnostima, u gospodarstvu, kulturi, sportu, u socijalnoj skrbi, informiranju itd.

Ako pak želite o bilo kojem od spomenutih segmenata doznati više i šire, za to vam je na raspolaganju cjelovit proračun na web stranici Grada Ivanca www.ivanec.hr

Proračun u malom dostupan je u prilogu.

print