Novosti

POGLEDAJTE VIDEO Grad Ivanec i Poslovna zona u suradnji sa Srednjom školom obilježavaju Međunarodni dan volontera

Petak

Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. sa svojim Projektnim uredom za EU fondove aktivno se uključuju u obilježavanje Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca.

Za tu priliku izrađen je dopadljiv video namijenjen prvenstveno učenicima Srednje škole Ivanec, pod nazivom „VOLONTIRANJE – što to znači za mene i za one kojima pomažem?“.

Video sadrži osnovne, pregledne i korisne informacije o tome kako postati volonter, koje su prednosti volontiranja za pojedinca, ali i zajednicu.

Također, dio videa posvećen je mogućnostima volontiranja na području grada Ivanca, a prikazani su i konkretni primjeri dosadašnjih dobrih praksi.

Dan je pregled mogućnosti uključivanja mladih, ali i svih ostalih građana u društveni aktivizam na ivanečkom gradskom području.

Upravo je iz tog razloga predstavljena udruga - Klub mladih Ivanec, kao partner Gradu Ivancu i Poslovnoj zoni Ivanec d.o.o. na ovoj inicijativi, a koji svoje ciljeve i aktivnosti usmjerava tome da mlade ljude i ostale sugrađane zainteresira i potakne na različite vrste angažmana, ovisno o osobnim interesima i prioritetima.

Naime, upravo su mladi nosioci svih budućih društvenih aktivnosti i promjena, a navedeno je aktualizirano još i više u novonastalim okolnostima epidemiološke krize.

Uključivanje u obilježavanje Međunarodnog dana volontera najava je aktivnosti koje će Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec provoditi tijekom iduće godine, a vezane su uz promociju volonterstva i razvoj civilnog društva.

U konačnici, cilj ove kampanje, pa tako i videa, jest srušiti predrasude koje postoje o volontiranju i volonterima te mladima, ali i svim ostalim građanima skrenuti pažnju na to koliko individualni angažman te dobrovoljan rad i aktivizam mogu pozitivno utjecati na razvoj njihove osobnosti i upotpuniti njihova iskustva, znanja i vještina, a s kojima će u budućnosti postati pojedinci koji nose temelj svakog društvenog i socijalnog razvoja zajednice.

Izrađeni video je, u suradnji sa Srednjom školom, dostavljen svim učenicima. Osim što će biti dostupan na web stranici Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o. na društvenim će ga mrežama distribuirati i Klub mladih Ivanec.

print