Novosti

36. sjednica Gradskog vijeća Ivanca, sazvana za 9. lipnja, održat će se u kinodvorani Ivanec

Četvrtak

Nakon četiri protekle sjednice koje su zbog aktualne epidemijske situacije održane elektroničkim putem (temeljem dogovora predsjednika svih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća), slijedom poboljšane situacije nova će se, 36. sjednica Gradskog vijeća, u utorak, 9. lipnja, održati u Kinu Ivanec, gdje je moguće održati propisanu socijalnu distancu.

Pred vijećnicima će se naći dnevni red s desetak točaka, među kojima su najvažnije prve ovogodišnje izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu s prijedlozima izmjena i dopuna svih pet gradskih programa koji su sastavni dio proračuna – gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture te javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu.

Uz rebalans proračuna usko su vezane i točke koje se odnose na izmjene Odluke o porezima Grada Ivanca te na izmjene i dopune gradske Odluke o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja rada izazvanih coronakrizom, a kojima se predlažu neke nove potporne mjere za poduzetnike.

Pred vijećnicima će se naći i donošenje Akcijskog plana provođenja projekata za 2020. godinu koji su predviđeni Strategijom razvoja Grada Ivanca 2014. – 2020. godine kao i Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada.

Vijećnici će se, nadalje, izjasniti i o osnivanju Zaklade Grada Ivanca te o donošenju novih Pravila gradskog protokola.

Na dnevnom redu je još jedna važna točka, a to je razmatranje prijedloga Sporazuma o sufinanciranju gradnje i opremanja postrojenja za sortiranje i Sporazuma o korištenju postrojenja.

Početak sjednice je u 19 sati.

print