Novosti

VAŽNO Ponovno objavljen natječaj za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (6.4.)

Četvrtak

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva su ulaganja u jedan od sektora:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravne prodaje proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade, gdje izlazni proizvod ne smije biti proizvod iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije
b) usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:

  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,
  • usluge u društvenim djelatnostima i
  • intelektualne usluge

c) tradicijskih i umjetničkih obrta,
d) turizma u ruralnom području.

Prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimat će u razdoblju od 28. svibnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Napomena: Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Ukoliko još nemate uspostavljenu nepoljoprivrednu djelatnost onda niste prihvatljivi prijavitelj za ovu mjeru nego za mjeru 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području čija se objava tek očekuje.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

Fotografija - izvor: OPG Levanić, Risje

print