Novosti

Riješen problem sigurnosti u Ul. Biškupovec u Margečanu, u radove uloženo 100.000 kn

Ponedjeljak

Riješen je problem prometovanja u Ulici Biškupovec u Margečanu, na kojoj je sigurnost vozača i pješaka uvelike bila ugrožena, pogotovo u zimskim mjesecima. 

Taj problem bio je aktualiziran i na sjednici Gradskog vijeća Ivanca, a na inicijativu gradske vijećnice Danice Prašnjak i predsjednika Vijeća MO-a Margečan Zvonka Brežnjaka na terenu je u međuvremenu boravio i gradonačelnik MiloradBatinić sa stručnim službama Grada i Ivkoma.

Rješenje za preusku cestu koja prolazi kroz usjek (zbog čega je mimoilaženje vozila u zimskim mjesecima bilo nemoguće) i koja je u zavoju izrazito nepregledna, tražilo se na licu mjesta. 

S obzirom da su zimski mjeseci tu, problem se morao hitno riješiti. 

Riješen je tako da je na dionici dugoj oko 150 metara cesta proširena s istočne strane, gdje je uređena i oborinska odvodnja.

Također, prošireni ceste dio je asfaltiran, a uređena su i dva ugibališta duljine 9 metara, koja omogućuju mimoilaženje vozila. Samim time je na toj dionici uvelike olakšano prometovanje vozila i povećana sigurnost svih sudionika u prometu.

Radove je iz Programa održavanja sa 100.000 kuna financirao Grad Ivanec, a izveo ih je Ivkom d.d. sa svojim kooperantima.

print