Novosti

Za ponedjeljak, 25. studenog, sazvana 28. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Utorak

Sedamnaest je točaka na dnevnom redu 28. sjednice Gradskog vijeća Ivanca koju je njegova predsjednica Ksenija Sedlar Đunđek sazvala za ponedjeljak, 25. studenog.

Jedna od najvažnijih bit će donošenje trećeg ovogodišnjeg rebalansa proračuna i njegovih projekcija za 2020. i 2021. godinu. Rebalans prate odgovarajuće izmjene i dopune svih pet gradskih programa koji su sastavni dio proračuna – Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture te programajavnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Nadalje, na dnevnom je redu i donošenje Strategije razvoja sporta grada Ivanca za razdoblje do 2023. godine. 

Pred vijećnicima će se naći i Plan djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu kao i davanje prethodne suglasnosti Ivkomu d.d. na prijedloge općih uvjeta pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, na obavljanje javne usluge tržnice na malo te na pružanje usluga ukopa pokojnika na grobljima.

Na dnevnom je redu i više drugih točaka, a među njima su i financijska izvješća trgovačkih društava za prošlu godinu koja, slijedom zakonskih odredbi, mora razmotriti predstavničko tijelo. 

Riječ je o izvješćima poduzeća u vlasništvu Grada i onih u kojima Grad ima vlasnički udio, a to su Poslovna zona Ivanec d.o.o., Ivkom d.d., Ivkom Vode d.o.o., Varkom d.d. i Čistoća Varaždin d.o.o.

Vijećnici će se izjasniti i o izvješću o korištenju sredstava proračunske zalihe u razdoblju siječanj – rujan 2019. godine, a pred njima će se naći i donošenje odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ivanca.

Sjednica počinje u 18 sati.

print