Novosti

Postavljena nova smeđa signalizacija prema turističko-ugostiteljskim destinacijama i prirodnim lokalitetima

Utorak

U organizaciji Turističke zajednice grada Ivanca postavljena je nova smeđa signalizacija i izvršena nadogradnja postojećih putokaza na više lokacija na području grada Ivanca.

Riječ je o putokazima koji goste i posjetitelje upućuju prema turističko-ugostiteljskim objektima i destinacijama te zanimljivim prirodnim i drugim lokalitetima (Izletište i skijalište Jarki, planinarski putovi, izvorišta, romarski put,  Izletište „Šumska vila“, Izletište „Jelenice“).

Njihovo postavljanje je sastavni dio projekta „Opremanje i interpretacija turističkih lokaliteta“, za koji je TZ grada Ivanca ostvarila novčanu potporu na natječaju Hrvatske turističke zajednice.  

Inače, odluku o postavljanju smeđe signalizacije i terminski plan identifikacije pojedinih lokaliteta donijelo je Turističko vijeće TZ-a te njima obuhvatilo objekte i lokalitete od šireg društvenog i turističkog značaja.

Projekt je bio prilično zahtjevan jer je putokazna infrastruktura postavljana uz prometnice u nadležnosti Hrvatskih cesta, ŽUC-a i Grada Ivanca, što je zahtijevalo izradu elaborata i potrebne tehničke dokumentacije, a to je ostvareno uz pomoć Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca.

Turistička zajednica je financirala sve troškove oko izrade i postava putokaza.

Aktivnosti oko obilježavanja važnih lokaliteta i postavljanja smeđe signalizacije nastavljaju se iduće godine, prema terminskom planu i sukladno financijskim mogućnostima.

print