Novosti

Za ponedjeljak, 30. rujna, sazvana sjednica Gradskog vijeća Ivanec po hitnom postupku

Petak

Predsjednica Gradskog vijeća Ivanec Ksenija Sedlar Đunđek novu je, 27. sjednicu najvišeg gradskog predstavničkog tijela, po hitnom postupku sazvala za ponedjeljak, 30. rujna.

Na dnevnom redu samo su dvije, međusobno povezane točke: donošenje Zaključka o pristupanju Grada Ivanca projektu Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za prijavu na natječaj EU fonda za regionalni razvoj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ te kupoprodaje nekretnine za potrebe realizacije projekta i, povezano s tim, donošenje Odluke o osnivanju prava građenja.

Riječ je o izgradnji Centra za starije i nemoćne u Ivancu, koji bi starijim građanima pružao usluge skrbi i smještaja u dnevnom boravku te zadovoljavao njihove potrebe za vrijeme boravka u centru.

Grad Ivanec je iskazao namjeru da se u ovaj projekt uključi osiguranjem potrebne nekretnine za gradnju, na kojoj bi se pravo građenja zasnovalo u korist prijavitelja projekta.

Podrži li Gradsko vijeće ovaj prijedlog, prići će se sklapanju ugovora o kupoprodaji o osnivanju prava građenja s Udrugom za unapređenje kvalitete života Varaždinske županije Vitaplus, u cilju izgradnje Gerontološkog centra.

Hitnu sjednicu potrebno je održati kako bi se mogli ispoštivati rokovi prijave projekta na EU fond.

Sjednica počinje u 19 sati.

print