Novosti

Završen dvogodišnji projekt HAMAG BICRO-a vrijedan 7 mil. kn - Poslovna zona Ivanec prva provodila kreirane usluge

Četvrtak

U utorak, 17. rujna, u Green Gold centru u Zagrebu direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. mr.sc.oec. Lana Labaš te voditeljica pripreme i provedbe EU projekata iz Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove Ivana Plahtarić sudjelovale su na završnoj konferenciji pilot-projekta BOND – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) na završnoj je konferenciji predstavila rezultate, aktivnosti i ostvarene ciljeve pilot-projekta, koji je pokrenut 2017. godine sa svrhom jačanja ponude profesionalnih usluga MSP-ovima diljem Hrvatske, a sve kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama te kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP- ovima na nacionalnoj razini.

Poslovna zona Ivanec, kao petorangirana na listi prijavljenih PPI-ijeva iz cijele Hrvatske, od prvoga je dana aktivno uključena u provedbu projektnih aktivnosti te naročito provedbu i testiranje pilot usluga koje mreža razvija.

Naime, u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ivanec provodila se testna usluga - mreža  mentora za poduzetnike. Uslugu karakterizira individualan rad odabranih vanjskih stručnjaka s poduzetnikom, a sukladno njegovim individualnim potrebama i problemima s kojima se susreće u razvoju svojeg poslovanja.

Pilot uslugu koristilo je deset korisnika s područja Varaždinske županije, koji su je svi ocijenili, temeljem provedene ankete, sa ocjenom 4,8 (od maksimalnih 5). Poslovna zona je za provedbu te usluge odabrana uz još samo jednu PPI u Hrvatskoj, a referenca za odabir su bile aktivnosti poticanja razvoja poslovanja poduzetnika početnika kojima se Zona vrlo aktivno bavi.

Inicijalni cilj Poslovne zone Ivanec d.o.o. za uključivanje u projekt bio je stjecanje novih znanja i kompetencija zaposlenika, a sve s ciljem prenošenja stečenog znanja i informacija na poduzetnike. Time Poslovna zona Ivanec d.o.o. nastavlja kreirati te u konačnici, i provoditi alate za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poduzetništvo na području grada Ivanca.

- Cilj sudjelovanja Poslovne zone Ivanec u projektu, a time i na specijalističkim edukacijama je pratiti najnovije trendove u područjima vezanima uz poticanje i razvoj MSP-ova. Stečena znanja primjenjujemo za poboljšanje naših aktivnosti i postizanje visokog stupnja  standardizacije usluga i operativnih procesa unutar naše poduzetničke potporne institucije – ističe direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. mr. sc. oec. Lana Labaš.

Uz već spomenutu uslugu u sklopu projekta, razvijene su i usluge standardizacije savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizacija usluge HAMAG-BICRO-a, razvijeni su dijagnostički alati za procjenu inovativnosti poduzetnika i podrški PPI-jevima u savjetovanju na području društvenog poduzetništva.

Važno je istaknuti da je Poslovna zona Ivanec d.o.o. u sklopu BOND-a provodila i uslugu savjetovanja poduzetnika početnika te je započela s primjenom dijagnostičkih alata, a zaposlenici Zone sudjelovali su na dvadesetak specijalističkih edukacija kroz koje je pokriveno čak 14 tema važnih za pokretanje i razvoj poduzetništva.

Izrađena su i 23 dokumenta koja su joj dana na raspolaganje, a daju jasne smjernice, planove te analize za razvoj i poslovanje PPI-jeva. Redovito su održavane radionice i tematske rasprave u sklopu kojih su zaposlenici Poslovne zone Ivanec d.o.o. razmjenjivali iskustva i znanja s drugim poduzetničkim potpornim institucijama.

Na završnoj konferenciji sudjelovali su predstavnici svih 58 PPI-jeva, koji su sudjelovali u projektu, a rezultate je ispred HAMAG BICRO-a predstavila Tamara Sarvaš, ravnateljica Sektora za razvoj i podršku korisnicima.

Okupljenima se obratila Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, Mario Turalija, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a te Ante-Janko Bobetko, član Uprave HAMAG-BICRO-a.

Nastavak projekta, odnosno njegova druga faza, očekuje se krajem ove godine, za što se Poslovna zona Ivanec priprema kroz razvoj planova aktivnosti za razdoblje 2020.-2023., koliko se očekuje da će nova faza BOND-a trajati.

Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta je 7.012.151,60 kuna i u cijelosti je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Više informacija o funkcioniranju mreže BOND i provedenom projektu moguće je pronaći na oformljenoj službenoj Internet stranici: https://bond-hrvatska.hr/.

Fotografije: BOND Hrvatska, Poslovna zona Ivanec d.o.o.

print