Novosti

NELEGALNO ODLOŽEN GRAĐEVINSKI OTPAD Počinitelj poznat i prijavljen Državnom inspektoratu

Četvrtak

Komunalno redarstvo Grada Ivanca podnijelo je Državnom inspektoratu – Sektoru inspekcije zaštite okoliša prijavu protiv počinitelja za kojeg je utvrđeno da je kod bajera Barutane nepropisno i nelegalno odložio iznimno veliku količinu građevinskog otpada.

Počinitelj je poznat.

Komunalni redar izvršio je uvid na terenu, sačinio opsežnu fotodokumentaciju te, pošto je riječ o pravnoj osobi, kompletan predmet sa zapisnicima, katastarskim planom i fotografijama dostavio državnoj inspekciji.

Za ovakvu rabotu, koja je doista prešla svaku granicu, počinitelju prijeti iznimno visoka novčana kazna.

print