Novosti

Unatoč negativnom efektu mini porezne reforme na proračun, Grad Ivanec građanima neće povećati prirez, poreze, komunalnu naknade ni cijenu smještaja djece u dječji vrtić

Petak

Unatoč tomu što se slijedom novih zakonskih propisa i Vladine tzv. mini porezne reforme očekuje manji priljev sredstava u proračune gradova i općina, pa tako i u ivanečki proračun, Grad Ivanec u cilju nadoknađivanja manjka sredstava neće poći tragom nekih gradova i općina koje su zbog toga svojim građanima povećale gradske poreze, prireze i druga davanja. Potvrđuje to i gradonačelnik Milorad Batinić:

- Manjak sredstava u proračunu neće se kompenzirati na teret građana, a to znači da Grad neće povećati prirez, komunalnu naknadu ni gradske poreze. Neće biti ni poskupljenja usluga smještaja mališana u dječji vrtić. Planirana su nešto manja ulaganja u investicije, no taj ćemo manjak nastojati nadoknaditi pojačanim apliciranjem projekata na natječaje ministarstava, nacionalnih novčanih fondova te fondova EU. Trenutačno smo u jeku priprema za kandidiranje znatnog broja projekata na cijeli niz natječaja – poručio je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić.

print