Novosti

Održana je tematska sjednica Gradskog vijeća o stanju u sportu na području grada Ivanca

Ponedjeljak

Svi prijedlozi, primjedbe i sugestije što su ih na tematskoj sjednici Gradskog vijeća o stanju u sportu na području grada Ivanca iznijeli sudionici uključeni u raspravu bit će sistematizirani i objedinjeni u jedinstveni dokument. On će biti polazišna osnova za izradu Strategije razvoja sporta koja treba odgovoriti na pitanja o budućim ključnim pravcima razvoja sporta i rekreacije, o organizaciji sportova na području našega grada, o načinu njegova financiranja, o definiranju vrste i opsega potrebne sportske infrastrukture te za utvrđivanje dugoročne gradske sportske politike.

Formirana je i radna skupina koja će objediniti dane prijedloge i izraditi platformu za buduću Strategiju sporta. U nju su imenovani gradonačelnik Milorad Batinić, predsjednik Zajednice sportskih udruga Josip Šimunek, gradski vijećnici Luka Lančić i Stjepan Držaić te pročelnica za opće poslove i društvene djelatnosti Marina Držaić. Izrada Strategije bit će povjerena specijaliziranoj tvrtki ili agenciji s iskustvom u izradi ovakvih, stručnih strategija.

Ovakav zaključak rezultat je gotovo dvoipolsatne rasprave o stanju u sportu na kojoj su predstavnici Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga te vodstvo Grada i gradski vijećnici u otvorenom razgovoru jasno artikulirali probleme koji prate sport i naznačili pravce njihova rješavanja.

Opširno izvješće slijedi u novom broju Ivanečkih novina.

print