Novosti

Predstavljen konačni projekt Aglomeracije Ivanec vrijedan 130 milijuna kuna

Petak

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Ivanec održanoj u srijedu, 21. veljače, kojoj su nazočili svi gradski čelnici i predstavnici Ivkoma d.d. i Ivkom voda d.o.o., predstavljen je konačni projekt Aglomeracije Ivanec, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji će se do 2021. godine graditi na području Ivanca i okolnih naselja koja gravitiraju slivu Bednje.

Projekt, vrijedan blizu 130 milijuna kuna, koji se sufinancira iz Kohezijskog fonda EU, predstavili su Vesna Rogulja i Dražen Navratil iz zagrebačke tvrtke Proning DHI te Leonard Sekovanić iz Hrvatskih voda, voditelj Projektnog tima Aglomeracije.

Riječ je o golemom projektu na čijoj se pripremi intenzivno radilo od 2013. godine i koji je sada doveden do završne faze.

U tom vremenu je za Aglomeraciju izrađena kompletna studijska dokumentacija, pribavljene su sve propisane okolišne dozvole, riješeni su imovinsko-pravni odnosi i pripremljen kompletan aplikacijski paket za prijavu na Kohezijski fond. 

Studijom izvodljivosti „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec“ razmatrano je područje grada Ivanca te naselja Gečkovec, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, Prigorec, Punikve, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec.

Uvažavajući kriterije kao što su koncentracija stanovništva, koncentracija ekonomskih aktivnosti i njihovih kombinacija, analizu opravdanosti troškova povezanih s uključivanjem pojedinih naselja ili dijelova naselja u Aglomeraciju u smislu ulaganja u izgradnju mreže u odnosu na trošak izgradnje po priključenom stanovniku, kao i trošak izgradnje po priključku te kasnijih troškova pogona sustava, smanjio se prvobitni planirani obuhvat Aglomeracije.

Radi toga je Studijom određeno da će se zahvati na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Aglomeracije Ivanec provoditi kroz dva programa, kratkoročnim i dugoročnim.

Sustavom Aglomeracije Ivanec bit će pokriveno ukupno 10.550 stanovnika.

U sklopu projekta gradit će se potpuno nova mreža i rekonstruirati kanalizacijska infrastruktura, što znači da će Ivanec i okolna mjesta idućih godina biti raskopana i pretvorena u golema gradilišta.

U sklopu projekta obavit će se i snimanje i kartiranje cjevovoda odvodnje, formirat će se specijalna GIS baza podataka i educirati zaposleni.

Ukupna vrijednost projekta je 129,2 milijuna kuna, od čega je 91,4 milijuna kuna (70,7%) iz EU Kohezijskog fonda, dok se ostatak od 37,8 milijuna kuna osigurava iz domaćeg javnog sektora i to –  po 15,1 milijuna kuna iz Hrvatskih voda i državnog proračuna RH te 7,6 milijuna kuna iz proračuna Grada Ivanca. 

Benefiti projekta su veliki. Dok je sada u obuhvatu Aglomeracije na mrežu odvodnje priključeno jedva 45% stanovništva, a otpadne i fekalne vode ispuštaju se direktno u potoke i rijeke, dok uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uopće nema, gradnjom sustava postići će se 100-postotna pokrivenost cijelog obuhvata Aglomeracije sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Svime spomenutim osigurat će se sustav pročišćavanja po najvišim standardima.

Takav standard, istaknuto je, pratit će i korekcija cijena vodne usluge koja bi se, kroz projicirano povećanje kupovne moći, postupno povećavala od 2019. do 2048. godine.

U vezi s time su projektanti izradili projekciju rasta cijena za kućanstva (2017. – 18,04kn/m3, 2019. – 21,07/m3, 20121. – 25,74/m3 itd.) i gospodarstvo (2017. – 15,60/m3, 2019. – 23,94/m3, 2021. – 33,57/m3 itd.).

Takva je računica postavljena temeljem ukupnih troškova (60% investicije treba se vratiti kroz 30 godina) i realnih cijena na osnovu kojih bi komunalno poduzeće trebalo imati održivo poslovanje.

Projektanti tvrde da su predviđene cijene realne, da su slične projicirane i na području aglomeracija u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji te da je, s obzirom na daleko veći standard, poskupljenje realnost na području cijele Hrvatske.

S obzirom na to da u javnosti vlada velik interes za ovu temu te da se projekt odnosi na interese više od 10.000 građana, gradonačelnik Milorad Batinić naglasio je da će Ivkom vode, kao javni isporučitelj vodnih usluga, s projektom Aglomeracije upoznati javnost na način da Studiju objavi na svojim internetskim stranicama.

Usto, Ivkom vode zadužene su da svim zainteresiranim građanima omoguće uvid u cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju te da zaduže osobu koja će građanima davati odgovore na sva njihova pitanja.

O postavljenim pitanjima i danim odgovorima Ivkom vode u obvezi su jednom tjedno pismeno izvijestiti gradonačelnika.

Ove obveze ugrađene su u zaključak koji je potom Gradsko vijeće jednoglasno donijelo.

Ivkom vode već su svim zainteresiranim građanima omogućile uvid u cjelokupnu studijsku i projektnu dokumentaciju.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Ivkom-voda, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, radnim danom između 7-15 sati. Pisani upit građani mogu uputiti na mail: dubravko.zdunic@ivkom-vode.hr ili djurdjica.ruzak@ivkom-vode.hr

print