Novosti

Poziv za prijavu projekata usmjerenih povećanju kvalitete života starijih osoba (iz državnog proračuna za 2018.)

Srijeda

Opći cilj ovog Poziva je podržati projekte koji pridonose provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2020., s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije.

Posebni cilj Poziva je organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne, te prikupljanje podataka o nasilju nad starijim osobama.

Ciljna skupina korisnika svih aktivnosti koje se financiraju ovim Pozivom su osobe starije životne dobi, odnosno osobe starije od 60 godina.  U aktivnosti projekta izravno mora biti uključeno najmanje 40 korisnika starije životne dobi koji žive u vlastitim kućanstvima.

Planirano trajanje projekta je: najkraće 8 mjeseci, a najdulje 12 mjeseci.

Pozivom su definirana dva prioritetna područja:

  1. P.1. Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici i
  2. P.2. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

  • udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovoga Poziva (uključujući i društva Crvenog križa)


Za prioritetno područje P.1. financijske podrške koje će se dodijeliti u sklopu ovog Poziva su u iznosu od najmanje 40.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna, dok će se za prioritetno područje P.2. dodijeliti 150.000,00 kuna po pojedinom projektu. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Prihvatljivi troškovi u sklopu ovoga Poziva uključuju:

  1. Trošak za naknade i plaće osoba koje rade na projektu
  2. Troškove kupnje materijala za radionice;
  3. Troškovi vezani za plaćanje režijskih troškova (npr. troškovi potrošnje električne energije, vode, komunalija, fiksnih i mobilnih telefona i sl.);
  4. Troškove financijskih usluga (trošak knjigovodstva).


Rok za podnošenje prijava je 21. siječnja 2018. godine.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mdomsp.hr zaključno do 14. siječnja 2018. godine.


Detaljne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici:


Za sve projektne ideje, upute i nejasnoće obratite se Projektnom uredu Grada Ivanca na e-mail: projektni.ured@ivanec.hr, tel: 042/645-484 ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10 radnim danom od 7-15 sati, uz prethodnu najavu.

print