Novosti

Porez na nekretnine: Rok za dostavu podataka o nekretninama produljuje se zaključno do 31. 10. 2017.

Srijeda

Porez na nekretnine

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Ivanca da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu

do 31. LISTOPADA 2017. godine.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Ivanca za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac. Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo. Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.ivanec.hr, a mogu se preuzeti i u pisarnici Grada Ivanca. Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

  • osobno, predajom u pisarnici Grada Ivanca, u vremenu od 08:00h-15:00h,
  • putem pošte, na adresu Grad Ivanec, Trg hrv. ivanovaca 9b, 42240 Ivanec ili
  • elektroničkim putem, na e-mail adresu: poreznanekretnine@ivanec.hr

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati:

  • telefonski 042 404 878, 042 404 882,
  • elektroničkim putem, na e-mail adresu: poreznanekretnine@ivanec.hr ili
  • osobno u gradskoj upravi (soba 2 i 10), u vremenu od 08:00h-15:00h.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 31.10.2017. godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Grad Ivanec dobivenim od Državne geodetske uprave,

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine. GRAD IVANEC Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

print