Novosti

Porez na nekretnine – glavna tema prve radne sjednice Gradskog vijeća Ivanca

Srijeda

U utorak, 27. lipnja, u Gradskoj je vijećnici pod predsjedanjem Ksenije Sedlar Đunđek održana prva radna sjednica novog saziva Gradskog vijeća Ivanec. Na samom početku vijećnici su obaviješteni o osnivanju dvaju klubova vijećnika – Kluba vijećnika HNS-a, HSU-a i HSS-a čiji je predsjednik Ivan Sedlar, a zamjenik Marijan Štefanko te Kluba vijećnika SDP-a na čelu s predsjednikom Domagojem Severom.

Nakon aktualnog sata, sjednica je nastavljena raspravom tematski vezanom uz novu Odluku o porezima Grada Ivanca.

Obrazlažući ovu problematiku, pročelnica za proračun, financije i gospodarstvo Maja Darabuš upozorila da su novim Zakonom o lokalnim porezima (koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017.) sve jedinice lokalne samouprave obvezane da do 30. lipnja ove godine donesu novu odluku kojom će utvrditi lokalne poreze. 

Budući da je novim zakonom ukinut dosadašnji porez na tvrtku, a usto je zakon obvezao JLS-ove da uvedu i porez na nekretnine, sve te promjene razlog su zbog kojeg se pojavila potreba za donošenjem nove Odluke o porezima Grada Ivanca.

Po toj odluci, Gradu pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor (koji će se prikupljati još samo tijekom ove godine) te porez na nekretnine. Ovaj zadnji porez je zakonska obveza i moraju ga uvesti svi gradovi i općine, pa tako i Ivanec.

Što se tiče poreza na kuće za odmor, on će se prikupljati još samo do kraja ove godine, a ukida se s 1. siječnja 2018. godine. Stoga je predloženo da se još ovih zadnjih šest mjeseci do kraja godine taj porez plaća kao i dosad (7 kuna po kvadratu korisne površine kuće za odmor).

Iako, dakle, nije došlo ni do kakvog poskupljenja i iako će ovaj porez „trajati“ još samo pola godine, vijećnik SDP-a D. Vlaisavljević iznio je stav svoje stranke da je to previše, pa su kod izglasavanja nove Odluke o porezima sva tri SDP-ova vijećnika bila suzdržana.

Nova je odluka izglasana većinom glasova svih ostalih vijećnika.

Na sjednici je pročelnica M. Darabuš informirala vijećnike o aktivnostima gradske uprave po pitanju uvođenja poreza na nekretnine (PN).

-Građanima su poslane pismene obavijesti s detaljnim pojašnjenjima o novom porezu kao i prateći obrasci. Zamolili smo građane da ih ispune i Gradu dostave do kraja kolovoza. Nakon toga gradske će službe trebati dostavljene podatke uskladiti s podacima Ministarstva financija, Porezne uprave, Državne geodetske uprave i Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva te, u skladu sa zakonom, ustrojiti propisanu evidenciju obveznika prometa na nekretnine – obavijestila je M. Darabuš. Kako je kazala, mnogi građani zovu Grad i traže upute i pomoć u ispunjavanju obrazaca, a gradske službe pomažu i izlaze ususret svima.

S obzirom na to da mnogi građani ne znaju ispuniti obrasce te da na terenu ima dosta nerazumijevanja oko uvođenja novog poreza, Zdenko Đula (HDZ) je pitao nisu li gradske službe mogle građanima dostaviti već popunjene obrasce s njihovim podacima, koje bi građani onda mogli samo provjeriti i, po potrebi, korigirati.

Pročelnica Darabuš objasnila je zašto se to nije moglo provesti:

- Prije svega, građani obrasce o nekretninama mogu ispuniti temeljem podataka koje su dosad dobivali u rješenju za komunalnu naknadu (kojom je bio obuhvaćen stambeni i garažni prostor). Međutim, podaci koji se zahtijevaju po novom Zakonu o lokalnim porezima puno su širi i Grad te podatke nema jer ih dosad nije obvezu evidentirati – objasnila je pročelnica te dodala da građani dolaze u Grad, da službe zajedno s njima kontroliraju podatke i maksimalno im izlaze ususret.

I gradonačelnik Batinić pozvao je građane da, u slučaju nejasnoća, dođu u Upravni odjel te da u suradnji sa službama na licu mjesta izvrše provjeru svih potrebnih podataka.

U nastavku sjednice jednoglasno je donijeta odluka da se poslovi utvrđivanja i naplate poreza napotrošnju povjere Poreznoj upravi, pod istim kondicijama kao i dosad (Poreznoj upravi pripada 5 posto naknade od ukupno naplaćenih prihoda). Također, s novim zakonskim propisima usklađena je Odluka o naknadama dužnosnika, članova Gradskog vijeća, radnih tijela i vijeća mjesnih odbora, a doneseno je i par zaključaka vezanih uz rješavanje prava vlasništva.

print