Novosti

O protivljenju građana Šabanove postavljanju kontejnera za brzi Internet i na 15. sjednici Gradskog vijeća

Srijeda

Pod predsjedanjem Ede Rajha u utorak je, 12. svibnja, održana 15. sjednica Gradskog vijeća Ivanca. Tema aktualnog sata bili su i prigovori i nezadovoljstvo dijela građana Ulice ak. Ladislava Šabana zbog lokacije na kojoj je određeno podizanje kontejnera za smještaj opreme za pristup brzom Internetu, a koju je svojom odlukom na prethodnoj sjednici jednoglasno odobrilo Gradsko vijeće.

S obzirom na stav građana koji se rezolutno protive postavljanju kontejnera kod svojih zgrada te to, među ostalim, obrazlažu navodnom opasnošću od štetnih zračenja, neprihvatljivošću da im se takav objekt podigne na zelenoj površini ispod spavaćih soba te navodom da ih o tome nitko nije informirao, gradonačelnik Milorad Batinić prije svega je poručio da Grad – da je uistinu riječ o opremi koja emitira bilo kakva zračenja ili na drugi loš i negativan način utječe na ljude - nikad i ni pod kakvim uvjetima ne bi pristao na instaliranje takve opreme.

Na navode da građani nisu bili informirani o namjeri podizanja kontejnera na spomenutoj lokaciji, kazao je kako od strane Grada sazivanje zbora građana nije bilo potaknuto naprosto zato što nije riječ ni o čemu štetnom ni opasnom. To više što je slična oprema dosad instalirana širom Hrvatske (na nekim mjestima i tik do škola) i nikad nigdje u vezi s time dosad nije bilo problema i prigovora.

Pošto su u međuvremenu građani potpisali i peticiju protiv postavljanja kontejnera i dostavili je Gradu, o toj temi razgovarat će se na posebnom radnom sastanku na koji je gradska uprava pozvala članove Vijeća MO Ivanec I i po dva predstavnika stanara u zgradama u centru Ivanca. Sastanak će se održati u četvrtak, 14. svibnja, u Srednjoj školi Ivanec.

U nastavku sjednice je Strategija razvoja grada Ivanca za razdoblje 2014. – 2020. godine dopunjena mjerom koja se odnosi na razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture za potrebe brzog Interneta te fiksne i bežične telefonije, a koja je nužna radi potrebe kandidiranja projekta brzog Interneta za financiranje iz EU fondova. Vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2015. koja će zaslužnima biti uručena na svečanoj sjednici u povodu proslave Dana grada.

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog gradonačelnika o donošenju Zaključka o kupnji nekretnina u Jerovcu na kojima Grad planira urediti reciklažno dvorište građevinskog otpada. Dok su taj prijedlog prihvatili vijećnici vladajuće koalicije HNS-a, SDP-a i HSU-a, vijećnici HDZ-a i HSS-a bili su protiv. Goran Slavinec (HDZ) kazao je da je protiv bilo kakvog otpada i sortiranja u Jerovcu, kao uostalom, i građani Jerovca koji poručuju da se što prije zatvori sadašnje odlagalište komunalnog otpada.

Podsjetivši da je Grad po zakonu dužan osigurati prostor za građevinski otpad, gradonačelnik Batinić izrazio je čuđenje takvim stavom.

-Zašto bi građani bili protiv, kad je riječ samo o reciklažnom dvorištu, a otpad o kojemu je riječ je inertan i nema nikakvih posljedica za ljude i okoliš – rekao je Batinić te poručio da će cijeli projekt na vrijeme biti predstavljen javnosti.

Sljedeća sjednica, najavljeno je, bit će tematska sjednica o problematici sporta na području grada Ivanca.

print