Novosti

Pripreme za donošenje petogodišnjeg programa investicijskog održavanja svih gradskih groblja

Ponedjeljak

U ivanečkoj gradskoj upravi traju opsežne pripreme čiji je cilj donošenje višegodišnjeg programa investicijskog održavanja svih groblja u vlasništvu Grada Ivanca, a to su groblja u Ivancu, Radovanu, Margečanu i Prigorcu.

Budući da Grad i tijekom idućih godina namjerava nastaviti s dosadašnjom praksom kontinuiranih ulaganja u uređivanje groblja, namjera je da se za svako od njih izradi program održavanja koji će obuhvatiti potrebe proširenja površina za ukope, načine uređenja ograda i ulaznih vrata na groblja, način uređenja staza na grobljima i izvođenja potpornih zidova itd., a sve to s ciljem daljnjeg planskog uređivanja groblja i smanjenja troškova njihova održavanja.

Kako bi osiguralo da se radovi izvode prema standardima uređivanja groblja i pravilima struke, Grad je zatražio stručnu i tehničku pomoć arhitekata.

Nakon što Grad izradi cjelovit koncept uređenja groblja, projektni zadatak predočit će Ivkomu d.d. (kome je Grad Ivanec povjerio gospodarenje svim gradskim grobljima), a nakon usuglašavanja izradit će se petogodišnji program njihova održavanja.

Kako bi se na licu mjesta utvrdile potrebe investicijskog održavanja groblja u Ivancu, gradonačelnik Milorad Batinić sa svojim je zamjenikom Čedomirom Bračkom, pročelnikom za komunalne poslove i urbanizam Stankom Rožmanom te s ostalim suradnicima iz Upravnog odjela za komunal i Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, u petak, 13. siječnja, obišao ivanečko groblje.

- Primarna zadaća na groblju Ivanec bit će gradnja nadstrešnice ispred grobne kuće i to je investicija koja će se realizirati još ove godine. Što se tiče nadstrešnica, utvrdit će se postoji li potreba da se one sagrade i na grobljima u Margečanu i Radovanu – izjavio je gradonačelnik. Prilikom obilaska groblja razgovaralo se o pravcima proširenja groblja, a utvrđena je potreba zamjene pojedinih ograda, što se naročito odnosi na žičanu ogradu (pletivo) uz prilaznu cestu, koja estetski ni funkcionalno nije primjerena za pročelje groblja, kao i potreba uređenja pojedinih zelenih površina, staza i rubnjaka itd.

U cilju definiranja što preciznijeg programa investicijskog održavanja, predstavnici Grada obići će i sva ostala gradska groblja.

print