Novosti

U tijeku je asfaltiranje nogostupa u Rudarskoj ulici

Ponedjeljak

U ponedjeljak, 28. studenog, počelo je asfaltiranje nogostupa u ivanečkoj Rudarskoj ulici, od raskrižja s obilaznicom u pravcu Dječjeg vrtića Bambi. Riječ je o ulaganju vrijednom 163.000 kuna, sve troškove pokriva Grad Ivanec, a radove će idućih nekoliko dana izvoditi djelatnici Ivkoma d.d.

Sagrađeno je 110 metara nogostupa, a u sklopu zahvata uređena je i odvodnja oborinskih voda na dionici dugoj osamdesetak metara.

Radovi u Rudarskoj još nisu završili. Naime, kako bi se na ovoj cesti – koja je ujedno prilazna tvrtki Jedinstvo – mogla mimoilaziti veća vozila, ona se mora proširiti pa je stoga potrebno izmaknuti nekoliko stupova javne rasvjete, koji se sada nalaze uz sam rub ceste.

Pripreme za njihovo izmicanje i za uređenje bankina su u tijeku, a asfaltiranje proširenog dijela izvršit će se iduće godine.

print