Novosti

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Ivanca

Srijeda

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca objavilo je poziv svim građanima i pravnim osobama da prijave kandidate za gradska priznanja, koja će im biti dodijeljena na lipanjskoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu proslave Dana grada Ivanca.

Prijedloge za dodjelu javih priznanja Povjerenstvu mogu uputiti građani, ustanove, udruge, tvrtke i druge pravne osobe kao i gradonačelnik.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Grada Ivanca, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim osobama, vjerskim zajednicama, učenicima i studentima te volonterima za uspjehe u radu i djelovanju kojima na osobit način pridonose razvoju i boljitku grada Ivanca.

Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovog poziva su:

  • Plaketa Grada Ivanca i Zahvalnica Grada Ivanca (za iznimna dostignuća i doprinos od osobite važnosti za razvitak i ugled grada, a pogotovo za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, sporta, socijalne skrbi i zaštite prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti), kao i za poticanje aktivnosti koje su usmjerene spomenutim nastojanjima
  • Mala plaketa Grada Ivanca (posebno priznanje koje se dodjeljuje učenicima i studentima te mladima do 29 godina, koji svojim posebnim postignućima promiču grad Ivanec)
  • Nagrada „Volonter godine“ (nagrada za nesebičan i dobrovoljan prilog u volonterskom radu koja se dodjeljuje istaknutim volonterima u svim područjima djelovanja)

Pismeni prijedlozi s obrazloženjem dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu priznanja  Grada Ivanca najkasnije do 26. travnja 2016. godine na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec. Informacije se mogu dobiti na tel. 404-883 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu.

print