Natječaji i pozivi

Natječaji i pozivi
- 24.02.2023. Završio

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2023. godinu.

Natječaji i pozivi Gradski natječaji i javni pozivi
- 20.01.2023. Završio

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Ivanec u 2023. godini