Natječaji i pozivi

Natječaji i pozivi Gradski natječaji i javni pozivi
- 20.01.2023. Završio

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Ivanec u 2023. godini