Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca