Novosti

Završavaju milijun kuna vrijedni radovi u novoj građevinskoj zoni u Ivancu površine 35.000 četvornih metara

Ponedjeljak

U novoj građevinskoj zoni u Ivancu u finalnoj su fazi radovi na gradnji dviju makadamskih prometnica i polaganju prateće odvodnje. Završetak radova predviđa se za nekoliko dana i time će kraju biti priveden financijski zahtjevan projekt na izgradnji primarne komunalne i prometne infrastrukture u zoni urbane komasacije u Ivancu.

Riječ je o području površine 35.000 četvornih metara, u obuhvatu ispod Osnovne škole u Ivancu te između Kovačićeve (obilaznice) i Preradovićeve ulice.

Na tom su području Ivkom vode i Ivkom plin dosad položili kanalizaciju, vodovod i plinovod, a nakon toga je Grad Ivanec počeo s gradnjom dviju prometnica u ukupnoj duljini od 315 metara. Izgrađena su dva prometna kraka kojima su građanima i investitorima otvoreni kvalitetni prilazi prema 16 novih gradilišta i kojima su ujedno međusobno povezani postojeći odvojci.

Time su stvoreni uvjeti za građevinsko aktiviranje ove atraktivne buduće stambene i stambeno – poslovne zone. Radove na gradnji prometnica i odvodnje Grad je temeljem natječajnog postupka povjerio Niskogradnji Huđek, a vrijednost zahvata je 112.00 kuna.

Ukupni dosadašnji troškovi Grada Ivanca na formiranju parcela prometnica i gradilišta, ishođenja dozvola i gradnji makadama iznose oko 420.000 kuna, dok se vrijednost Ivkomovih radova na gradnji kanalizacije, vodovoda i plinovoda procjenjuje na više od 600.000 kuna.

print